Nabídka práce


Personální oddělení:

Jana Matějíčková
Telefon: +420 485 102 216, +420 775 733 938
Email: jana.matejickova@email.cz

INFORMACE O ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ jsou uvedeny na této stránce pod posledním volným místem!

________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEHLED NABÍZENÝCH MÍST NA NAŠICH NEKUŘÁCKÝCH PRACOVIŠTÍCH (podrobné popisy míst jsou uvedeny níže):

 • Prodavač/ka - firemní prodejny v Liberci
 • Prodavač/ka - firemní prodejna v OC OLYMPIA v Mladé Boleslavi
 • Pekař/ka - MÍCHAČ, PECÁK
 • Mistr pekařské směny - stálá noční směna - turnusový režim

________________________________________________________________________________________________________________________

PRODAVAČ/KA do firemních prodejen v Liberci

Do našich firemních prodejen v Liberci

přijmeme PRODAVAČE - PRODAVAČKU:

 • práce za pultem firemní prodejny a činnosti související
 • směny jsou na jednotlivých prodejnách různé - podáme Vám informaci v závislosti na aktuálně obsazovaném pracovním místě

Profil ideálního uchazeče:

 • vyučení v  oboru prodavač a dostatečná praxe v oboru
 • čeština mluvenou i psanou formou - komunikace se zákazníky, zapisování objednávek, vyplňování interních dokladů

Nabízíme:

 • práci v pracovním poměru - na plný úvazek a na dobu neurčitou
 • mzda po zapracování 29 –  32 tis. Kč v hrubém (všechny peníze Vám proúčtujeme přes pásku), výplatní termín 15. den v měsíci
 • nástup možný ihned
 • práci u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas (i zákonné odvody)

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 16.01.2024

 

________________________________________________________________________________________________________________________

PRODAVAČ/KA do firemní prodejny v OC OLYMPIA v Mladé Boleslavi

Do naší firemní prodejny v Mladé Boleslavi

přijmeme PRODAVAČE - PRODAVAČKU:

 • práce za pultem firemní prodejny a činnosti související
 • nástupy na směny jsou různé - podáme Vám informaci při osobním jednání

Profil ideálního uchazeče:

 • vyučení v  oboru prodavač a dostatečná praxe v oboru
 • čeština mluvenou i psanou formou - komunikace se zákazníky, zapisování objednávek, vyplňování interních dokladů

Nabízíme:

 • práci v pracovním poměru - na plný úvazek a na dobu neurčitou
 • mzda po zapracování 32 –  38 tis. Kč v hrubém (všechny peníze Vám proúčtujeme přes pásku), výplatní termín 15. den v měsíci
 • nástup možný ihned
 • práci u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas (i zákonné odvody)

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 16.01.2024

________________________________________________________________________________________________________________________

Pekař/ka - MÍCHAČ, PECÁK – stálá noční směna - provoz Švermova

Do výrobního provozu ve Švermově ulici v Liberci na Františkově

přijmeme na plný úvazek pekaře/pekařku

 • stálá noční směna - turnusy - začátek v cca 17:00 hod., končí po dohotovení výroby, zpravidla mezi 01:00 - 03:00 hod.).
 • prácovní týden začíná v neděli v 17:00 hod. 
 • praxe při míchání těst, obsluze pecí, práci na place  vítána

Profil ideálního uchazeče:

 • vyučení a praxe v pekařském řemesle
 • spolehlivost a pracovitost

Nabízíme:

 • práci na plný úvazek
 • mzda po zapracování 40– 45 tis. Kč v hrubém – výplatní termín 15. v měsíci
 • pro možnost kouření máme nastavená intermí pravidla, max. 2x za směnu
 • nástup možný ihned
 • práci u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas (i zákonné odvody)

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 16.01.2024

________________________________________________________________________________________________________________________

MISTR PEKAŘSKÉ SMĚNY – stálá noční směna - provoz Švermova

Do výrobního provozu ve Švermově ulici v Liberci na Františkově

přijmeme na plný úvazek mistra pekařské směny

 • stálá noční směna - turnusy - začátek v cca 17:00 hod., končí v 5.00 hod. ráno).
 • práce i o víkendech podle rozpisu směn - za víkend volno v týdnu
 • řízení pekařské směny - příprava a počítání výroby, kontrola kvality hotových výrobků, zadávání výroby do PC (v případě potřeby nutnost umět pomoci pekařům radou i příkladem - při míchání těst, obsluze pecí, práci na place atp.)

Profil ideálního uchazeče:

 • vyučení a praxe v pekařském řemesle
 • spolehlivost a pracovitost

Nabízíme:

 • práci na plný úvazek
 • mzda po zapracování 40– 50 tis. Kč v hrubém – výplatní termín 15. v měsíci
 • nekuřácké pracoviště (kouřit se nesmí ani o přestávkách, zákaz se vztahuje i na elektronické a obdobné cigarety)
 • nástup možný ihned
 • práci u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas (i zákonné odvody)

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 16.01.2024

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ochrana osobních údajů:

Vámi poskytnuté osobní údaje budou (v souladu s legislativou ČR, zpracovanou dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) zpracovávány pouze po dobu realizace výběru nejvhodnějšího uchazeče na volné pracovní místo, o které jste projevili zájem, a do jeho nástupu do pracovního poměru.

K Vámi poskytnutým údajům bude mít po tuto dobu přístup pouze personalista a příslušný nadřízený pracovník. Údaje budou po celou dobu zpracovávání uchovány v zakódovaných kancelářích a/nebo v zaheslovaných počítačích. Po nástupu vybraného uchazeče do pracovního poměru budou Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu skartovány. Skartaci Vašich osobních údajů můžete předejít vyslovením souhlasu s jejich uchováním - při vyslovení souhlasu si sami určíte, pro jaký účel a po jakou dobu mohou být Vaše osobní údaje uchovány. Tento souhlas můžete kdykoli prokazatelně odvolat.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte mj. právo:

 • na přístup k těmto osobním údajům
 • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých údajů
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li tyto údaje potřebné pro účely, pro které byly poskytnuty (tzv. právo být zapomenut)
 • na omezení zpracování osobních údajů (ve zvláštních případech)
 • na přenositelnost Vašich osobních údajů
 • vznést námitku, po níž bude zpracování Vašich osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami - zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nemusel být v souladu s legislativou v naší firmě ustanoven.

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů Vám rádi poskytneme na telefonu 485 102 216 - p. Matějíčková. Dotazy můžete odeslat také mailem na adresu jana.matejickova@email.cz.