Nabídka práce


Personální oddělení:

Jana Matějíčková
Telefon: +420 485 102 216, +420 775 733 938
Email: jana.matejickova@email.cz

INFORMACE O ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ jsou uvedeny na této stránce pod posledním volným místem!

________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEHLED NABÍZENÝCH MÍST NA NAŠICH NEKUŘÁCKÝCH PRACOVIŠTÍCH (podrobné popisy míst jsou uvedeny níže):

 • Manažer prodejen
 • BRIGÁDA - ranní expedice od 3:00 do cca 6:00 hod. za 200 Kč/hod.
 • Pekař na prodejně v OC LBC (bývalá DELTA)
 • Mistr pekařské směny - stálá noční směna - turnusový režim

________________________________________________________________________________________________________________________

MANAŽER/KA PRODEJEN

sídlo kanceláře - Švermova č. p. 121/72, Liberec X - Františkov (s výjezdy na firemní prodejny)

hledáme manažera/manažerku s praxí ve vedoucí pozici na potravinářské prodejně

 • seznámíme Vás s chodem našich firemních prodejen - jsou výhradně pultové, na většině z nich je možnost posezení u stolků
 • budete řídit zaměstnance našich prodejen (včetně rozepisování směn, počítání mezd, vybavení OOPP a pomůckami a konrolovat jejich práci)

Profil ideálního uchazeče:

 • máte úplné střední (i odborné) vzdělání s maturitou
 • podmínkou jsou zkušenosti s řízením pracovního kolektivu a znalost legislativy z oblasti potravinářského maloobchodu
 • máte platný ŘP sk. B - aktivní řidič
 • máte platný průkaz pracovníka v potravinářství 
 • češtinu je nutno znát mluvenou i psanou formou - čtení a vyplňování firemních dokumentů, řízení a hodnocení zaměstnanců, komunikace s kolegy atp.

Nabízíme:

 • práci v pracovním poměru s manažerskou zkušební dobou, sjednaným na dobu neurčitou
 • po zapracování dostanete mzdu mezi 35 - 50 tis. Kč v hrubém - výše mzdy je závislá na kvalitě práce
 • všechny peníze Vám proúčtujeme přes výplatní pásku, výplatní termín 15. den v měsíci
 • zajímavé benefity - informace na osobní schůzce
 • nekuřácké pracoviště (kouřit se nesmí ani o přestávkách, zákaz se vztahuje na všechny formy inhalovaného nikotinu)
 • práci u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas (i zákonné odvody)
 • nástup možný od 1. 4. 2023

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 22.03.2023

________________________________________________________________________________________________________________________

BRIGÁDA - ranní expedice cukrářského zboží od 03:00 do cca 06:00 hod.

do provozu na Švermově ulici č. p. 121/72 na Františkově v Liberci

hledáme BRIGÁDNÍKA - BRIGÁDNICI na ranní expedici cukrařina za 200 Kč na hodinu

 • směny jsou od pondělí do pátku, začínají ve 3:00 hod. ráno a skončí v cca 6:00 hod.
 •  podle dodacích listů budete do přepravek rovnat objednávky pro jednotlivé odběratele (dorty, zákusky, trvalku atp.) 

Profil ideálního uchazeče:

 • vyučení v  oboru cukrář, příp. v oboru profesně blízkém
 • zkušenosti s manipulací s křehkým cukrářským sortimentem, šikovné ruce a spolehlivost
 • platný průkaz pracovníka v potravinářství 
 • čeština mluvenou i psanou formou - čtení dodacích listů, komunikace na pracovišti

Nabízíme:

 • práci na dohodu o provedení práci nebo o pracovní činnosti
 • po zapracování dostanete 200 Kč Kč v hrubém (všechny peníze Vám proúčtujeme přes pásku), výplatní termín 15. den v měsíci
 • nekuřácké pracoviště (kouřit se nesmí ani o přestávkách, zákaz se vztahuje na všechny formy inhalovaného nikotinu)
 • nástup možný ihned
 • práci u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas (i zákonné odvody)

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 21.03.2023

________________________________________________________________________________________________________________________

PEKAŘ/KA na prodejně v OC LBC

Do obchodního centra (dále jen "OC") OC LBC na Fügnerově ulici v Liberci

přijmeme PEKAŘE - PEKAŘKU

 • střídavé nástupy na směny - jeden týden od 3:15 hod., druhý týden od cca 10:30 hod., směny osmihodinové
 • příprava a pečení chleba a pečiva přímo v zázemí prodejny a jeho doplňování na prodejnu

Profil ideálního uchazeče:

 • vyučení v  oboru pekař, příp. v oboru profesně blízkém
 • zkušenosti s obsluhou kynárny, etážové pece a s pečením
 • platný průkaz pracovníka v potravinářství 
 • dopravní dostupnost (na 3:15 Vás na Fügnerovu ul. ještě nepřiveze MHD...)
 • čeština mluvenou i psanou formou - čtení dodacích listů, komunikace na prodejně, příp. se zákazníky

Nabízíme:

 • práci v pracovním poměru - na plný úvazek a na dobu neurčitou
 • mzda po zapracování 28 – 36 tis. Kč v hrubém (všechny peníze Vám proúčtujeme přes pásku), výplatní termín 15. den v měsíci
 • nekuřácké pracoviště (kouřit se nesmí ani o přestávkách, zákaz se vztahuje na všechny formy inhalovaného nikotinu)
 • nástup možný ihned
 • práci u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas (i zákonné odvody)

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 21.03.2023

________________________________________________________________________________________________________________________

MISTR PEKAŘSKÉ SMĚNY – stálá noční směna - provoz Švermova

Do výrobního provozu ve Švermově ulici v Liberci na Františkově

přijmeme na plný úvazek mistra pekařské směny

 • stálá noční směna - turnusy - začátek v cca 17:00 hod., končí v 5.00 hod. ráno).
 • práce i o víkendech podle rozpisu směn - za víkend volno v týdnu
 • řízení pekařské směny - příprava a počítání výroby, kontrola kvality hotových výrobků, zadávání výroby do PC (v případě potřeby nutnost umět pomoci pekařům radou i příkladem - při míchání těst, obsluze pecí, práci na place atp.)

Profil ideálního uchazeče:

 • vyučení a praxe v pekařském řemesle
 • platný průkaz pracovníka v potravinářství 
 • spolehlivost a pracovitost

Nabízíme:

 • práci na plný úvazek
 • mzda po zapracování 40– 50 tis. Kč v hrubém – výplatní termín 15. v měsíci
 • nekuřácké pracoviště (kouřit se nesmí ani o přestávkách, zákaz se vztahuje i na elektronické a obdobné cigarety)
 • nástup možný ihned
 • práci u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas (i zákonné odvody)

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 21.03.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ochrana osobních údajů:

Vámi poskytnuté osobní údaje budou (v souladu s legislativou ČR, zpracovanou dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) zpracovávány pouze po dobu realizace výběru nejvhodnějšího uchazeče na volné pracovní místo, o které jste projevili zájem, a do jeho nástupu do pracovního poměru.

K Vámi poskytnutým údajům bude mít po tuto dobu přístup pouze personalista a příslušný nadřízený pracovník. Údaje budou po celou dobu zpracovávání uchovány v zakódovaných kancelářích a/nebo v zaheslovaných počítačích. Po nástupu vybraného uchazeče do pracovního poměru budou Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu skartovány. Skartaci Vašich osobních údajů můžete předejít vyslovením souhlasu s jejich uchováním - při vyslovení souhlasu si sami určíte, pro jaký účel a po jakou dobu mohou být Vaše osobní údaje uchovány. Tento souhlas můžete kdykoli prokazatelně odvolat.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte mj. právo:

 • na přístup k těmto osobním údajům
 • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých údajů
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li tyto údaje potřebné pro účely, pro které byly poskytnuty (tzv. právo být zapomenut)
 • na omezení zpracování osobních údajů (ve zvláštních případech)
 • na přenositelnost Vašich osobních údajů
 • vznést námitku, po níž bude zpracování Vašich osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami - zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nemusel být v souladu s legislativou v naší firmě ustanoven.

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů Vám rádi poskytneme na telefonu 485 102 216 - p. Matějíčková. Dotazy můžete odeslat také mailem na adresu jana.matejickova@email.cz.