Nabídka práce


Personální oddělení:

Jana Matějíčková
Telefon: +420 485 102 216, +420 775 733 938
Email: jana.matejickova@email.cz

INFORMACE O ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ jsou uvedeny na této stránce pod posledním volným místem!

________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEHLED NABÍZENÝCH MÍST NA NAŠICH NEKUŘÁCKÝCH PRACOVIŠTÍCH (podrobné popisy míst jsou uvedeny níže):

 • údržbář obchodního centra a provozních jednotek
 • prodavač/ka ve firemní prodejně v OC NISA
 • mistr pekařské směny - stálá noční směna - turnusový režim

________________________________________________________________________________________________________________________

ÚDRŽBÁŘ OBCHODNÍHO CENTRA a provozních jednotek v OC LBC

Do obchodního centra (dále jen "OC") OC LBC na Fügnerově ulici v Liberci

přijmeme ÚDRŽBÁŘE

 • pracovní doba - jednosměnný režim - nástupy směny dle provozních potřeb OC (informace na osobní schůzce)
 • různorodá práce pro "Ferdu mravence" - čištění, údržba a drobnější opravy strojů a zařízení v objektu OC - podrobné informace Vám podáme a pracovištěm Vás provedeme

Profil ideálního uchazeče:

 • vyučení v  oboru provozní zámečník, příp. v oboru profesně blízkém
 • zkušenosti s údržbou a opravami strojů, budov a vybavení
 • platný průkaz pracovníka v potravinářství 
 • spolehlivost, samostatnost, logické myšlení a zručnost

Nabízíme:

 • práci v pracovním poměru - na plný úvazek a na dobu neurčitou
 • mzda po zapracování 35 – 45 tis. Kč v hrubém (všechny peníze Vám proúčtujeme přes pásku), výplatní termín 15. den v měsíci
 • nekuřácké pracoviště (kouřit se nesmí ani o přestávkách, zákaz se vztahuje i na elektronické a obdobné cigarety)
 • nástup možný ihned
 • práci u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas (i zákonné odvody)

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 28.11.2022

________________________________________________________________________________________________________________________

PRODAVAČ/KA ve firemní pultové prodejně v OC NISA v Liberci

Do firemní prodejny v OC NISA v Liberci

nabízíme práci na plný úvazek na pozici PRODAVAČ/KA

 • pracovní doba - postupné nástupy v průběhu dne podle rozpisu směn - začíná se nejdříve v 6:30 hod., končí se nejpozfěji ve 20:00 hod.,
 • různorodá práce za pultem firemní prodejny (včetně doplňování zboží i práce na pokladně)

Profil ideálního uchazeče:

 • vyučení v potravinářské profesi a/nebo praxe v prodeji vítána
 • platný průkaz pracovníka v potravinářství 
 • komunikace v češtině mluvenou i psanou formou
 • spolehlivost a pracovitost

Nabízíme:

 • práci na plný úvazek
 • mzda po zapracování 26 – 30 tis. Kč v hrubém (horní hranice po zapracování) – výplatní termín 15. v měsíci
 • nekuřácké pracoviště (kouřit se nesmí ani o přestávkách, zákaz se vztahuje i na elektronické a obdobné cigarety)
 • nástup možný ihned
 • práci u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas (i zákonné odvody)

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 23.11.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________

MISTR PEKAŘSKÉ SMĚNY – stálá noční směna - provoz Švermova

Do výrobního provozu ve Švermově ulici v Liberci na Františkově

přijmeme na plný úvazek mistra pekařské směny

 • stálá noční směna - turnusy - začátek v cca 17:00 hod., končí v 5.00 hod. ráno).
 • práce i o víkendech podle rozpisu směn - za víkend volno v týdnu
 • řízení pekařské směny - příprava a počítání výroby, kontrola kvality hotových výrobků, zadávání výroby do PC (v případě potřeby nutnost umět pomoci pekařům radou i příkladem - při míchání těst, obsluze pecí, práci na place atp.)

Profil ideálního uchazeče:

 • vyučení a praxe v pekařském řemesle
 • platný průkaz pracovníka v potravinářství 
 • spolehlivost a pracovitost

Nabízíme:

 • práci na plný úvazek
 • mzda po zapracování 40– 50 tis. Kč v hrubém – výplatní termín 15. v měsíci
 • nekuřácké pracoviště (kouřit se nesmí ani o přestávkách, zákaz se vztahuje i na elektronické a obdobné cigarety)
 • nástup možný ihned
 • práci u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas (i zákonné odvody)

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 23.11.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ochrana osobních údajů:

Vámi poskytnuté osobní údaje budou (v souladu s legislativou ČR, zpracovanou dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) zpracovávány pouze po dobu realizace výběru nejvhodnějšího uchazeče na volné pracovní místo, o které jste projevili zájem, a do jeho nástupu do pracovního poměru.

K Vámi poskytnutým údajům bude mít po tuto dobu přístup pouze personalista a příslušný nadřízený pracovník. Údaje budou po celou dobu zpracovávání uchovány v zakódovaných kancelářích a/nebo v zaheslovaných počítačích. Po nástupu vybraného uchazeče do pracovního poměru budou Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu skartovány. Skartaci Vašich osobních údajů můžete předejít vyslovením souhlasu s jejich uchováním - při vyslovení souhlasu si sami určíte, pro jaký účel a po jakou dobu mohou být Vaše osobní údaje uchovány. Tento souhlas můžete kdykoli prokazatelně odvolat.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte mj. právo:

 • na přístup k těmto osobním údajům
 • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých údajů
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li tyto údaje potřebné pro účely, pro které byly poskytnuty (tzv. právo být zapomenut)
 • na omezení zpracování osobních údajů (ve zvláštních případech)
 • na přenositelnost Vašich osobních údajů
 • vznést námitku, po níž bude zpracování Vašich osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami - zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nemusel být v souladu s legislativou v naší firmě ustanoven.

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů Vám rádi poskytneme na telefonu 485 102 216 - p. Matějíčková. Dotazy můžete odeslat také mailem na adresu jana.matejickova@email.cz.