Nabídka práce


Personální oddělení:

Jana Matějíčková
Telefon: +420 485 102 216, +420 775 733 938
Email: jana.matejickova@email.cz

INFORMACE O ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ jsou uvedeny na této stránce pod posledním volným místem!

________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEHLED NABÍZENÝCH MÍST NA NAŠICH NEKUŘÁCKÝCH PRACOVIŠTÍCH (podrobné popisy míst jsou uvedeny níže):

 • Prázdninová brigáda na prodejně
 • Cukrárna - sobotní BRIGÁDA od 3:00 hod. ráno
 • Pekař na prodejně v OC LBC (bývalá DELTA)
 • Mistr pekařské směny - stálá noční směna - turnusový režim

________________________________________________________________________________________________________________________

PRODAVAČ/KA - prázdninová BRIGÁDA na firemních prodejnách:

do našich firemních prodejen (knkrétní pracoviště si domluvíte s manažerem) 

hledáme BRIGÁDNÍKA na období červen - září 2023

Stručná základní informace:

 • ve dnech a časech, které si dohodnete s manažerem, budete pracovat v naší firemní prodejně - např. točit zmrzlini, doplňovat zboží, obsluhovat zákazníky, pracovat na pokladně atp.
 • za dobře odvedenou práci (podle druhu Vaší činnosti) můžete dostávat 140 - 150 Kč v hrubém za každou odpracovanou hodinu
 • brigáda bude na dohodu o provedení práce - pokud se Vám u nás bude líbit, můžeme se domluvit i na dlouhodobější spolupráci

Profil ideálního uchazeče:

 • vyučení a/nebo praxe v prodeji je vítána
 • příjemné vystupování, spolehlivost a šikovné ruce budou Vaší výhodou
 • platný průkaz pracovníka v potravinářství je prozatím nutný
 • čeština mluvenou i psanou formou - komunikace se zákazníky i kolegy, vyplňování vnitrofiremních dokumentů atp.

Nabízíme:

 • práci na dohodu o provedení práce, příp. dohodu o pracovní činnosti
 • za dobře odvedenou práci dostanete 140 - 150 Kč v hrubém (všechny peníze Vám proúčtujeme přes pásku), výplatní termín 15. den v měsíci
 • nekuřácké pracoviště (kouřit se nesmí ani o přestávkách, zákaz se vztahuje na všechny formy inhalovaného nikotinu)
 • nástup možný ihned
 • brigádu u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas a spolehlivě (i zákonné odvody)

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 18.05.2023

________________________________________________________________________________________________________________________

Cukrář/ka - SOBOTNÍ BRIGÁDA od 3:00 hod. ráno

do cukrárny v ulici Švermova v Liberci

hledáme BRIGÁDNÍKA OD TŘÍ RÁNO na cca šestihodinou směnu

Stručná základní informace:

 • každou sobotu od 3:00 hod. ráno na cca 6 hodin přijmeme brigádníka do cukrárny - budete pracovat s cukrářským pytlíkem, se šlehačkou atp.
 • za dobře odvedenou práci od nás dostanete 200 Kč za každou odpracovanou hodinu
 • z Liberce jsme schopni si Vás na třetí ráno přivézt
 • brigáda bude na dohodu o provedení práce a skončí 26. 8. 2023

Profil ideálního uchazeče:

 • vyučení a/nebo praxe v cukrařině je vítána
 • zkušenosti s manipulací s křehkým cukrářským sortimentem a šikovné ruce budou Vaší výhodou
 • platný průkaz pracovníka v potravinářství je prozatím nutný
 • čeština mluvenou i psanou formou - čtení úkolových lístků, předávání výroby a další komunikace na pracovišti

Nabízíme:

 • práci na dohodu o provedení práce - každou sobotu - až do 26. 8. 2023
 • za dobře odvedenou práci dostanete 200 Kč v hrubém (všechny peníze Vám proúčtujeme přes pásku), výplatní termín 15. den v měsíci
 • nekuřácké pracoviště (kouřit se nesmí ani o přestávkách, zákaz se vztahuje na všechny formy inhalovaného nikotinu)
 • nástup možný ihned
 • brigádu u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas (i zákonné odvody)

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 15.05.2023

________________________________________________________________________________________________________________________

PEKAŘ/KA na prodejně v OC LBC

Do obchodního centra (dále jen "OC") OC LBC na Fügnerově ulici v Liberci

přijmeme PEKAŘE - PEKAŘKU

 • střídavé nástupy na směny - jeden týden od 3:15 hod., druhý týden od cca 10:30 hod., směny osmihodinové
 • příprava a pečení chleba a pečiva přímo v zázemí prodejny a jeho doplňování na prodejnu

Profil ideálního uchazeče:

 • vyučení v  oboru pekař, příp. v oboru profesně blízkém
 • zkušenosti s obsluhou kynárny, etážové pece a s pečením
 • platný průkaz pracovníka v potravinářství 
 • dopravní dostupnost (na 3:15 Vás na Fügnerovu ul. ještě nepřiveze MHD...)
 • čeština mluvenou i psanou formou - čtení dodacích listů, komunikace na prodejně, příp. se zákazníky

Nabízíme:

 • práci v pracovním poměru - na plný úvazek a na dobu neurčitou
 • mzda po zapracování 28 – 36 tis. Kč v hrubém (všechny peníze Vám proúčtujeme přes pásku), výplatní termín 15. den v měsíci
 • nekuřácké pracoviště (kouřit se nesmí ani o přestávkách, zákaz se vztahuje na všechny formy inhalovaného nikotinu)
 • nástup možný ihned
 • práci u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas (i zákonné odvody)

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 15.05.2023

________________________________________________________________________________________________________________________

MISTR PEKAŘSKÉ SMĚNY – stálá noční směna - provoz Švermova

Do výrobního provozu ve Švermově ulici v Liberci na Františkově

přijmeme na plný úvazek mistra pekařské směny

 • stálá noční směna - turnusy - začátek v cca 17:00 hod., končí v 5.00 hod. ráno).
 • práce i o víkendech podle rozpisu směn - za víkend volno v týdnu
 • řízení pekařské směny - příprava a počítání výroby, kontrola kvality hotových výrobků, zadávání výroby do PC (v případě potřeby nutnost umět pomoci pekařům radou i příkladem - při míchání těst, obsluze pecí, práci na place atp.)

Profil ideálního uchazeče:

 • vyučení a praxe v pekařském řemesle
 • platný průkaz pracovníka v potravinářství 
 • spolehlivost a pracovitost

Nabízíme:

 • práci na plný úvazek
 • mzda po zapracování 40– 50 tis. Kč v hrubém – výplatní termín 15. v měsíci
 • nekuřácké pracoviště (kouřit se nesmí ani o přestávkách, zákaz se vztahuje i na elektronické a obdobné cigarety)
 • nástup možný ihned
 • práci u perspektivního zaměstnavatele – platíme včas (i zákonné odvody)

Kontakt: Jana Matějíčková – 775 733 938, 485 102 216, jana.matejickova@email.cz

DATUM AKTUALIZACE: 15.05.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ochrana osobních údajů:

Vámi poskytnuté osobní údaje budou (v souladu s legislativou ČR, zpracovanou dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) zpracovávány pouze po dobu realizace výběru nejvhodnějšího uchazeče na volné pracovní místo, o které jste projevili zájem, a do jeho nástupu do pracovního poměru.

K Vámi poskytnutým údajům bude mít po tuto dobu přístup pouze personalista a příslušný nadřízený pracovník. Údaje budou po celou dobu zpracovávání uchovány v zakódovaných kancelářích a/nebo v zaheslovaných počítačích. Po nástupu vybraného uchazeče do pracovního poměru budou Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu skartovány. Skartaci Vašich osobních údajů můžete předejít vyslovením souhlasu s jejich uchováním - při vyslovení souhlasu si sami určíte, pro jaký účel a po jakou dobu mohou být Vaše osobní údaje uchovány. Tento souhlas můžete kdykoli prokazatelně odvolat.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte mj. právo:

 • na přístup k těmto osobním údajům
 • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých údajů
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li tyto údaje potřebné pro účely, pro které byly poskytnuty (tzv. právo být zapomenut)
 • na omezení zpracování osobních údajů (ve zvláštních případech)
 • na přenositelnost Vašich osobních údajů
 • vznést námitku, po níž bude zpracování Vašich osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami - zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nemusel být v souladu s legislativou v naší firmě ustanoven.

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů Vám rádi poskytneme na telefonu 485 102 216 - p. Matějíčková. Dotazy můžete odeslat také mailem na adresu jana.matejickova@email.cz.